Pierwsza książka mojego dziecka
O idei Pierwszej Książki Mojego Dziecka
 
Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” przygotowała projekt pn. „Pierwsza Książka Mojego Dziecka” (PKMD) polegający na bezpłatnym przekazywaniu matkom noworodków pakietu edukacyjno-kulturalnego złożonego z opracowanej przez Fundację książki
z informacjami dla rodziców i wierszami do czytania dzieciom od urodzenia oraz z płyty DVD zawierającej film edukacyjny na temat potrzeb emocjonalnych dzieci i kołysanki - śpiewanki. Książka jest przekazywana matkom przy ich wypisie ze szpitala położniczego. Jest adresowana do dzieci od urodzenia do 18 miesiąca życia oraz ich rodziców.
 
Celem Fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” jest zdrowy rozwój psychiczny, umysłowy i moralny dzieci. Najnowsze badania nad mózgiem potwierdzają, że klucz do zdrowego rozwoju psychicznego i intelektualnego oraz zdolności do nauki tkwi we wczesnym dzieciństwie. Jedną z najważniejszych umiejętności, które decydują o jakości życia, jest dobra znajomość języka. Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi, zdobywania wiedzy oraz udziału w kulturze. Pierwsze dni, miesiące i lata życia to z punktu widzenia rozwoju mózgu okres wrażliwy dla nauki języka, to czas, kiedy każde zdrowe dziecko jest w stanie nauczyć się właściwego brzmienia i gramatyki dowolnego języka poprzez samo osłuchanie i następnie praktykowanie go w kontakcie z bliskimi osobami. Warunek – musi mieć liczne okazje, by słyszeć poprawny język kierowany bezpośrednio do niego i aktywnie, emocjonalnie uczestniczyć w komunikacji.
 
Współcześni, zajęci rodzice nie mając tej wiedzy, poświęcają dziecku coraz mniej czasu,
mało do niego mówią i mało mu czytają. Dziecko od najmłodszych lat otoczone jest mediami elektronicznymi, z których nie może nauczyć się języka, gdyż nauka mowy wymaga zaangażowania bliskiej dorosłej osoby w relacji 1:1 i częstych okazji do praktykowania mowy przez dziecko. Problem coraz gorszego przygotowania językowego dzieci we współczesnym świecie i braku ich kompetencji czytelniczych dostrzegają też kraje Unii Europejskiej i całego rozwiniętego świata.    
 
W  roku 2012 we wrześniu odbyła się na Cyprze konferencja „Literacy for All” zorganizowana przez Unię Europejską, podczas której zaprezentowany został raport na temat analfabetyzmu w Unii (ponad 74 mln obywateli to pierwotni lub wtórni analfabeci) oraz rekomendacje, wśród których znalazły się też zalecenia czytania dzieciom od urodzenia. Analfabetyzm nie tylko odciska piętno na jakości życia osób, które nie potrafią czytać i słabo radzą sobie
z językiem, powoduje on też ogromne straty społeczne i ekonomiczne oraz hamuje innowacyjność w skali każdego kraju i całej Wspólnoty.

 
W 2013 roku odbyła się w Lipsku międzynarodowa konferencja ekspertów pt. ”Przygotowanie do życia – wczesna edukacja językowa”. Specjaliści z 36 krajów, w tym z Fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, wymieniali się wiedzą i doświadczeniem; wśród wykładowców znaleźli się czołowi specjaliści z zakresu psychologii rozwoju dziecka, neurobiologii, „ekonomii analfabetyzmu”, więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem, wpływu ruchu oraz muzyki na rozwój umiejętności językowych; nowych mediów, książek interaktywnych, roli bibliotek, programów czytelniczych UNESCO itp. Konkluzje konferencji można podsumować następująco:
 
1 - Dziecko trzeba uczyć języka od urodzenia. Należy to robić mówiąc do niego, bawiąc się
      z nim, czytając mu i angażując dziecko w te czynności;
2 -  Rodzice są najważniejszymi nauczycielami mowy, ponieważ są z dzieckiem od
      urodzenia i ponieważ nauka mowy wymaga emocjonalnego zaangażowania w relację
      z najbliższą osobą. Rodziców nie należy wyręczać, ale uświadamiać, edukować i wspierać.
 
Wiele krajów rozwiniętych wprowadziło rozdawnictwo książek dla najmłodszych dzieci, uważając to za niezwykle opłacalną inwestycję w przyszłość indywidualną i społeczną. Na towarzyszącej konferencji wystawie „Bookstart” swoje projekty przedstawiły: Wielka Brytania, Kanada, Szwajcaria, Japonia, Portugalia, Holandia, Włochy, Niemcy, Francja, Dania, Chorwacja, Belgia, Austria, Australia. Angielski Bookstart działający już 20 lat, jest od wielu lat finansowany z pieniędzy publicznych. Także w innych krajach projekty te są wspierane przez państwo lub władze lokalne. Według obliczeń ekonomistów amerykańskich inwestycja
we wczesną edukację językową zwraca się dziesięciokrotnie.

 
W projekcie „Pierwsza Książka Mojego Dziecka” Fundacja „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom” uwzględniła najnowszą wiedzę nt. rozwoju mózgu i psychiki dziecka. Książka jest atrakcyjna dla rodziców, co potwierdzają ankiety i liczne opinie, podoba się także niemowlętom, a  w domach, gdzie dzieci mają duży wybór książek, Pierwsza Książka Mojego Dziecka staje się ich ulubioną. W dobie mediów wizualnych codzienne czytanie dziecku od urodzenia jest najbardziej skuteczną metodą wychowania czytelnika.
 
Konieczność wczesnej edukacji językowej dzieci staje się nagląca. W Polsce 300 tys. dzieci
w wieku 4 -14 lat ma tzw. specyficzne zaburzenia językowe (SLI), nie wywołane przyczynami medycznymi ani dysleksją, 20% 15-latków to funkcjonalni analfabeci, a ponad 60% ogółu społeczeństwa niczego nie czyta. Wprowadzenie projektu Pierwsza Książka Mojego Dziecka, na szeroką skalę, czemu towarzyszą badania jego skuteczności, będzie ważnym krokiem
w systemowym przeciwdziałaniu spadkowi umiejętności językowych młodego pokolenia oraz czytelnictwa, co przełoży się na poprawę poziomu wykształcenia i kultury w naszym kraju.
 
W latach 2013-2014 w ramach  ogólnopolskich edycji PKMD do rąk młodych rodziców trafiło  łącznie 162 tys. pakietów PKMD rozdanych matkom w 92% szpitali położniczych w całym kraju.  
 
Projekt jest objęty Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Rzecznika Praw Dziecka. Jest finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Więcej informacji oraz bezpłatny e-book do pobrania TUTAJ