Zajęcia teatralne
Wachlarz zajęć dodatkowych dla dzieci jest bardzo szeroki. Czasem trudno się zdecydować. Jeśli jednak malec ma zacięcie teatralne warto stworzyć mu warunki do rozwijania swoich pasji. Udział w zajęciach teatralnych może być początkiem wielkiej przygody.
 
 
Specyfika zajęć
 
Na początku trzeba powiedzieć jasno, że udział dziecka w zajęciach teatralnych nie oznacza, że zostanie ono aktorem. Nie to jest cel tego rodzaju aktywności. Zajęcia mają raczej za zadanie rozwijać zdolności, które okazują się być bardzo przydatne w dorosłym życiu oraz w pracy w różnych zawodach. Ważne by udział w zajęciach nie ograniczał się jedynie do odtwarzania tekstu lecz pozwolił dziecku odkryć własną indywidualność i sposób interpretacji.
 
Zajęcia teatralne dla dzieci to działania oparte na zabawie. Powinny one przebiegać w luźnej atmosferze i poczuciu swobody. Idealnie, jeśli dzieci dostaną na zajęciach do dyspozycji kostiumy i rekwizyty lub będą musiały je wykonać własnoręcznie.
 
Aktywność na zajęciach teatralnych może przybierać rozmaite formy. Niektóre z nich to:
- naśladownictwo,
- zabawa tematyczna,
- drama,
- pantomima,
- improwizacja,
- ćwiczenia ruchowe, z dykcji oraz mimiki,
- śpiew,
- inscenizacje.
 
Zajęcia teatralne to doskonała okazja do obcowania z literaturą. Dzieci poznają teksty uznane za klasykę, ale również te współczesne z odmiennych gatunków i różnych autorów. Starsze dzieci poznają też specyficzną terminologię ze świata teatru (antrakt, didaskalia, foyer, proscenium i in.).
 
Trudno określić szczegółowy scenariusz zajęć teatralnych. Specyfika tego tematu jest taka, że wiele rzeczy wychodzi spontanicznie. Oczywiście ogólny zarys istnieje – najpierw trzeba dobrać repertuar (dobrze jeśli wszyscy biorą udział w wyborze), później przychodzi czas na przygotowanie scenografii, kostiumów i rekwizytów, rozdzielenie i naukę ról, a na końcu występ przed publicznością.
 
Dzieci, które dopiero rozpoczynają swą przygodę z aktorstwem nie są rzucane na głęboką wodę. Podobnie jest z zajęciami dla maluchów. Na początku angażuje się je w zabawy dramowe, które charakteryzują się brakiem konkretnych ról, rekwizytów, a nawet scenariusza. Chodzi bardziej o pobudzenie wyobraźni czy twórczości ruchowej.
 
Zajęcia teatralne zyskują na atrakcyjności, kiedy prowadzący zachęca dzieci do aktywności poza salą spotkań. Grupowe wyjścia do teatru czy spotkania z aktorami mogą stanowić atrakcyjne uzupełnienie zajęć.
 
 
Wpływ na dziecko
 
Trudno wyobrazić sobie aktywność, która pozostaje bez wpływu na człowieka. W przypadku zajęć teatralnych ten wpływ jest bardzo duży i obserwuje się go w kilku sferach rozwoju dziecka. Warto mieć tego świadomość, by jeszcze przed rozpoczęciem zajęć stwierdzić, czy nasza pociecha skorzysta z tego typu dobrodziejstw, czy też lepsze będą dla niej inne formy aktywności.
 
Maluch na zajęciach teatralnych z pewnością zyska szansę na poznanie samego siebie. Nabierze umiejętność wzbudzania emocji, a także radzenia sobie z nimi. Uwrażliwi się na potrzeby otaczającego go świata i nabierze wiary we własne siły. Ponadto zyska solidne przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. To jednak nie wszystko. Malec, który zaangażuje się w zajęcia może liczyć na całe mnóstwo innych korzyści:
 
Rozwój osobisty – zajęcia teatralne pomagają rozwinąć wyobraźnię dziecka i jego twórcze myślenie. Za sprawą konieczności wielokrotnego czytania i powtarzania tekstów wyrabia pamięć wzrokowo-słuchową, którą łączy z koordynacja ruchową na scenie. Poprawia się też jego zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 
Współpraca w grupie – na zajęciach dziecko musi współpracować z innymi, mieć świadomość swojej roli i jej wpływu na kolegów. Przekonuje się, że jego działanie przekłada się na ewentualny sukces lub porażkę wszystkich. To z kolei uczy szacunku nie tylko dla własnej pracy, ale również dla starań kolegów.
 
Korekta niewłaściwego zachowania – udział w zajęciach teatralnych to doskonała lekcja pokory i panowania nad sobą. Fakt, że efekty nie są widoczne natychmiast uczy cierpliwości. Spodziewany sukces stanowi motywujący do działania cel i zachętę do ciężkiej pracy.
 
Wsparcie dla logopedy – konieczność wystąpienia przed publicznością mobilizuje do pracy nad poprawnością wymowy i dykcją. Mali aktorzy muszą dużo czytać i opowiadać, a na zajęciach prezentować fragmenty tekstów ze zwróceniem uwagi na odpowiednią intonację i znaki przystankowe.
 
Lek na nieśmiałość – na zajęciach często obserwuje się jak dzieci, które na co dzień są wycofane, otwierają się przed grupą, tracą nieśmiałość przy odgrywaniu swojej roli, głośno wypowiadają swoją opinię. Zabawa w teatr tak je pochłania, że zapominają o swoich problemach i ograniczeniach. Ich gra jest akceptowana przez rówieśników, co pomaga budować silną pozycję w grupie. Finalnie dziecko staje w obliczu tremy, której pokonywanie okazuje się być świetnym sposobem na walkę z nieśmiałością.
 
Uspokajacz - zajęcia teatralne mają zbawienny wpływ na dzieci nadpobudliwe ruchowo. Dają im możliwość ekspansji ruchowej w formie ćwiczeń ruchowych, mimicznych , naśladowczych. Mali aktorzy uczestniczący w przedstawieniach opanowują swoje ruchy nawykowe i koncentrują się na mowie lub czynności scenicznej. Czasem tylko na krótką chwilę, po to by później dobrze wypaść na scenie.
 
Ukojenie psychiczne - dzieci z nadpobudliwością w sferze emocjonalnej również mogą czerpać korzyści z udziału w zajęciach teatralnych. Zyskują na nich możliwość pozbycia się negatywnych emocji (gniew, płacz, złość, skarżenie, kłótliwość) oraz przyswojenia prawidłowych zachowań poprzez stwarzanie określonych sytuacji.
 
Szkoła uczuć – teatr uczy wrażliwości i ekspresji. Dzięki niemu dzieci pozbywają się apatyczności i obojętności. Bawiąc się, grając i występując przed publicznością dzieci czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski, pochwały i aplauz. Zaangażowanie i niekłamana radość tworzenia daje satysfakcję. 
 
 
 
 
Wydawać by się mogło, że zapisanie dziecka na zajęcia teatralne to gwarancja samych sukcesów we wszelkich możliwych aspektach. Jednak zanim wykupimy karnet na kolejne kilka miesięcy upewnijmy się, że malec podziela naszą fascynację tą formą spędzania wolnego czasu. Może się przecież okazać, że teatr nie przysporzy mu radości, a wręcz przeciwnie. Należy więc obserwować jak dziecko reaguje na zajęcia, w jakim nastroju z nich wychodzi, jaką postawę prezentuje wobec następnego spotkania, kolegów z grupy i osoby prowadzącej. Jeśli zorientujemy się, że coś jest nie tak, lepiej będzie zaproponować dziecku inne zajęcia dodatkowe.