Dofinansowanie na wyprawkę
Rozpoczęcie roku szkolnego to dla wielu konieczność znacznego nadszarpnięcia domowego budżetu. Podręczniki nie są najtańsze, a lista artykułów szkolnych zdaje się nie mieć końca. Można jednak liczyć na pomoc w skompletowaniu wyprawki dla ucznia. Trzeba tylko wiedzieć gdzie jej szukać.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 
We wrocławskim MOPS’ie można złożyć wniosek o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, a także o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Mogą się o nie ubiegać osoby korzystające z zasiłku rodzinnego, czyli spełniające pewne warunki (m.in. ich dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 539,00 zł).
 
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny, czyli do końca października.
 
Wniosek dostępny na stronie MOPS’u
 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
W zakresie wyposażenia szkolnego tornistra można liczyć również na MEN. Pieniądze na wyprawki przewidziano głównie dla uczniów klasy II, III i VI szkoły podstawowej i III klasy szkoły ponadgimnazjalnej. W tym przypadku również należy spełnić warunki, aby skorzystać z dofinansowania - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 539,00 zł. Jednakże 5% przewidzianych środków planowane jest na "nadzwyczajne przypadki", w których ten próg zostanie przekroczony. Z dofinansowania mogą też korzystać uczniowie z różnymi stopniami upośledzenia. Kwota dofinansowania wacha się od 175 do 770 złotych.
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 4. września 2014 u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
 
Wniosek (wzór nr 1 lub 2) będzie do pobrania ze strony internetowej pod adresem www.wroclaw.pl/dofinansowania  lub w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
 
Więcej informacji na stronie - http://www.wroclaw.pl/wyprawka-szkolna-na-rok-2013
 
 
Caritas Wrocław
 
Wrocławski oddział Caritas’u to kolejne miejsce, w którym można uzyskać pomoc. Jak co roku organizowana jest tam akcja „Wyprawka dla Żaczka”.  Ideą akcji jest wyposażenie najuboższych dzieci w wyprawki szkolne - plecaki, przybory, zeszyty itp. Trafią one do rodziców, którzy zgłoszą się do Biura Caritas oraz dzieci, które są objęte stałą opieką Caritas.
 
Wyprawki wydawane są na ul. Katedralnej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
 
Do Caritas’u można zgłosić się również z chęcią ofiarowania pomocy. W Centrum Socjalnym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Słowiańskiej przez cały rok przyjmowane są dary w postaci przyborów szkolnych dla potrzebujących uczniów.
 
Więcej informacji - http://wroclaw.caritas.pl/297/Wyprawka-dla-Zaczka
 
 
Zakład pracy
 
Wyprawka dla ucznia może być sfinansowana ze środków pozyskanych z zakładu pracy. W przypadku firm prywatnych to dość luźna kwestia, zależna od istnienia funduszu socjalnego. Teoretycznie przedsiębiorca zatrudniający więcej niż 20 osób w wymiarze pełnego etatu powinien go utworzyć, jednak może z niego zrezygnować, wprowadzając odpowiedni zapis w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania.
 
Inaczej sprawa wygląda w firmach ze strefy budżetowej, które mają obowiązek utworzenia funduszu socjalnego. Wysokość świadczenia zależy od regulaminu, ale też od zarobków wnioskującego – im wyższe, tym niższe wsparcie. Należy pamiętać, że dofinansowanie na wyprawkę pochodzi z tego samego źródła co tzw. wczasy pod gruszą. Jeśli więc korzystamy z tych dwóch form pomocy należy liczyć się z tym, że część kwot wypłacanych w ramach funduszu socjalnego będzie opodatkowana.