BrzuszkoBus w służbie kobiet w ciąży
BrzuszkoBus to pierwszy w Polsce autobus z wyposażeniem ginekologiczno - położniczym, który podróżując po kraju będzie szansą dla wielu kobiet z małych miejscowości na kompleksowe badania. Założeniem jaki nam przyświeca jest skuteczne diagnozowanie chorób płodu już na wczesnym jego etapie. Ponadto wiemy jak ważne są badania, których celem jest wykrywanie raka szyjki macicy.
Znane są nam przykłady kobiet w ciąży, których pierwszą wizytą u ginekologa położnika ...
jest ta w szpitalu podczas porodu. Wynika ona często z braku świadomości ale również związana jest z brakiem środków na szczegółowe badania jakie kobiety w ciąży powinny wykonywać dla bezpieczeństwa swojego i nienarodzonego jeszcze dziecka.

Aby stało się to możliwe potrzebne jest zaangażowanie całego społeczeństwa, mediów oraz aparatu państwowego. Dlatego prosimy również o wsparcie m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Zdrowia. Akcję poparła Pierwsza Dama RP Pani Anna Komorowska a także Poseł na Sejm Michał Jaros, który aktywnie będzie pomagał nam w pozyskaniu środków na ten ważny i szczytny cel.

Kwota, która pozwoli na wyprodukowanie całego autobusu wraz z wyposażeniem to 2500000 złotych. Środki będziemy pozyskiwać poprzez zbiórkę publiczną, wnioski do w/w ministerstw, firm i instytucji oraz sponsorów.


Specjalne konto: 44 2490 0005 0000 4600 1231 8828

Tytułem: BrzuszkoBus

Liczy się każda kwota!