Żłobek nr 2

ul. Zemska 33 54-438 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik Grażyna Doroszewicz e-mail. zlobek-2@wzz.wroc.pl
Zobacz

Żłobek nr 1

ul. Lwowska 20 53-516 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik mgr Jadwiga Łepkowska e-mail. zlobek1@wzz.wroc.pl
Zobacz

Żłobek nr 3

ul. Białowieska 27 54-234 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik Anna Pawlińska e-mail. zlobek3@wzz.wroc.pl
Zobacz

Żłobek nr 4

ul. Kłodnicka 25 54-217 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik Jolanta Czyżycka e-mail. zlobek4@wzz.wroc.pl
Zobacz

Żłobek nr 5

ul. Dokerska 5 54-142 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik Elżbieta Straś e-mail. zlobek5@wzz.wroc.pl
Zobacz

Żłobek nr 6

ul. Krowia 1 50-149 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik Marta Staszewska e-mail. zlobek6@wzz.wroc.pl
Zobacz

Żłobek nr 7

ul. Drukarska 9 53-311 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik mgr Lucyna Machoń e-mail. zlobek7@wzz.wroc.pl
Zobacz

Żłobek nr 8

ul. Sądowa 6 50-046 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik Ewa Banaś e-mail. zlobek8@wzz.wroc.pl
Zobacz

Żłobek nr 9

ul. Wrońskiego 13d 50-376 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. NowyTarg 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik mgr Irena Wójcikowska e-mail. zlobek9@wzz.wroc.pl
Zobacz

Żłobek nr 10

ul. H.Brodatego 17 50-250 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik Żaneta Józek e-mail. zlobek10@wzz.wroc.pl
Zobacz