Żłobek nr 13

ul. Wieczysta 107 50-550 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik mgr Wanda Kopeć e-mail. zlobek13@wzz.wroc.pl
Zobacz

Żłobek nr 14

ul. Mulicka 4c 51-315 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik Anna Zielińska tel. 71-345-66-15; 71-345-75-56 e-mail. zlobek14@wzz.wroc.pl
Zobacz

Żłobek nr 15

ul. Łukowa 37 54-034 Wrocław Podmiot prowadzący: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, Kierownik Mirosława Lizak e-mail. zlobek15@wzz.wroc.pl
Zobacz

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu to jedno z głównych muzeów miasta, kontynuujące tradycję niemieckich muzeów, istniejących w mieście od XIX wieku. Zbiory muzeum obejmują przede wszystkim malarstwo i rzeźbę, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki Śląska.   Muzeum Narodowe we Wrocławiu…
Zobacz

Muzeum Architektury

Jedyne w Polsce Muzeum Architektury istnieje od 1965 roku. Mieści się w gotyckich wnętrzach dawnego klasztoru bernardynów z XV wieku, który składa się z kościoła św. Bernardyna ze Sienny i czworoboku klasztornego wokół wirydarza. Jako jedna z nielicznych zachowanych budowli średniowiecznych…
Zobacz

Muzeum Miejskie Wrocławia

Muzeum Miejskie Wrocławia istnieje od 2000 roku i powstało poprzez połączenie trzech samodzielnych do tej pory placówek – Muzeum Archeologicznego, Muzeum Historycznego z działami: Militariów i Starym Cmentarzem Żydowskim, Muzeum Sztuki Medalierskiej. W tym samym roku utworzono także oddział…
Zobacz

Muzeum Współczesne Wrocław

Muzeum Współczesne Wrocław (w skrócie MWW) zostało powołane przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 10.02.2011 roku. Muzeum prowadzi działalność na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską Wrocławia. Program i misja muzeum zostały sformułowane w koncepcji programowej MWW autorstwa…
Zobacz

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W roku 2004 r.przyznano Muzeum Etnograficznemu na stałą siedzibę budynek dawnego letniego Pałacu Biskupów Wrocławskich przy ul. Traugutta 111/113. Muzeum wprowadziło się tu w październiku roku 2004, niemal od początku rozpoczynając intensywną działalność…
Zobacz

Muzeum Farmacji

Muzeum Farmacji we Wrocławiu jest placówką naukowo-oświatową podlegającą pod Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego. Jest to Muzeum poświęcone historii nauki i rozwojowi wiedzy z zakresu zdrowia i leczenia. Podkreśla to chronologiczny układ ekspozycji. Od prezentowanej w piwnicy…
Zobacz

Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

Najstarsze w Polsce Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, noszące imię prof. Kazimierza Maślankiewicza, posiada bogate zbiory mineralogiczne zaliczane do największych w kraju. Liczą one ponad 27 tysięcy okazów, w tym: ok. 7,5 tys. minerałów zebranych z terytorium Polski, ponad…
Zobacz